Windows

Markera namnet som står under Data, tryck Delete. Tar du bort namnlistan så försvinner finessen som gör att du lättvindigt kan gå till dina senaste adresser. Välj “Identiteter” på Arkivmenyn, och klicka på “Lägg till en ny identitet”. Ange ett lösenord för den här användaren om du vill ha ett. Öppna registret och gå till; …

Windows Read More »